مراسم رونمایی آلبوم درناگهان ، فرهنگسرای نیاوران

تصویربردار و تدوین:‌ صابر سینی چی