فستیوال شب‌های موسیقی خانه هنرمندان ۲۱ تیر ۱۳۹۸تصویربردار و تدوین:‌ صابر سینی چی