فستیوال شب‌های موسیقی خانه هنرمندان ۱۲ مرداد ۱۳۹۷تصویربردار و تدوین:‌ صابر سینی چی